Norma zakładowa wykonania mebli

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT NORMY

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli sprzedawanych przez firmę LIMA Meble Maciej Stępień z siedzibą w Sądrożyce 7B, 56-416 Twardogóra, która jest producentem mebli na wymiar takich jak meble kuchenne, pokojowe, biurowe, łazienkowe, sypialniane zwane dalej towarem.

1.2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Norma Zakładowa wiąże strony, o ile nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami stron. Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Strony podejmujące współpracę z uwzględnieniem Normy Zakładowej, podejmują ją w dobrej wierze, przy zachowaniu zasad rzetelności i uczciwości kupieckiej oraz z poszanowaniem prawa. Przedmiotem obrotu między stronami są towary zawarte w ofercie handlowej LIMA Meble Maciej Stępień.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA NORMY ZAKŁADOWEJ

Wymagania niniejsze Normy Zakładowej powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli przez Wykonawcę jak i Zamawiającego lub przez ich przedstawicieli.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU

2.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE NORMY

Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy:
PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006

2.2 MATERIAŁY SKŁADOWE MEBLI

Materiały składowe użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3

2.3 BUDOWA SZAFEK ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I TOLERANCYJNE

Szafki meblowe mogą składać się z:

a) Boków

 1. Boki meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm.
 3. Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna.
 4. W bokach z półkami wykonane są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 1,5mm) do podpórek na półki (w standardowych szafkach dolnych jedna półka, w standardowych szafkach górnych 2 półki)
 5. W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm.
 6. Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 7. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 8. Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą lamelek, kołków drewnianych lub wkrętów do tego przystosowanych z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm.
 9. Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/-1,8mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.
 10. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 11. Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 12. Wymiary boków powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 2mm na 1mb

 

b) Wieńców górnych i dolnych

 1. Wieńce meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia wieńca na odpowiednią długość powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.
 3. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm.
 4. W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm.
 5. Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 6. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 7. Wieniec skręcany jest z bokiem za pomocą za pomocą lamelek, kołków drewnianych lub wkrętów do tego przystosowanych z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm.
 8. Przesunięcia między wieńcem a bokiem są w granicach +/- 1,8mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.
 9. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 10. Tolerancja wycięć ręcznych w wieńcach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/- 3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 11. Wymiary wieńców powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 3mm na 1mb

 

c) Półek

 1. Półki meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia półki na odpowiednią długość powstaje rzaz (pocięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.
 3. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm.
 4. Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 5. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 6. Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą kołka podporowego fi5 lub jeśli zachodzi taka potrzeba za pomocą kątownika z tworzywa sztucznego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm na wysokości, szerokości i głębokości.
 7. Półka jest na głębokości mniejsza od boku od 5mm do 50mm.
 8. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 9. Tolerancja wycięć ręcznych w półkach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 10. Wymiary półek powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 3mm na 1mb

 

b) Wieńców górnych i dolnych

 1. Wieńce meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia wieńca na odpowiednią długość powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.
 3. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm.
 4. W razie potrzeby w tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 4mm na głębokość +/- 10mm z przesunięciem od tyłu od 1mm do 30mm.
 5. Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 6. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 7. Wieniec skręcany jest z bokiem za pomocą za pomocą lamelek, kołków drewnianych lub wkrętów do tego przystosowanych z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm.
 8. Przesunięcia między wieńcem a bokiem są w granicach +/- 1,8mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.
 9. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 10. Tolerancja wycięć ręcznych w wieńcach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/- 3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 11. Wymiary wieńców powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 3mm na 1mb

 

c) Półek

 1. Półki meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia półki na odpowiednią długość powstaje rzaz (pocięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.
 3. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8mm.
 4. Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 5. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 6. Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą kołka podporowego fi5 lub jeśli zachodzi taka potrzeba za pomocą kątownika z tworzywa sztucznego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm na wysokości, szerokości i głębokości.
 7. Półka jest na głębokości mniejsza od boku od 5mm do 50mm.
 8. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 9. Tolerancja wycięć ręcznych w półkach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 10. Wymiary półek powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 1,5mm+/- 3mm na 1mb

 

d) Tylnej płyty zwanej „plecami” mebla

 1. Tylna płyta może być wykonana płyty HDF 3-4mm, płyty laminowanej lub płyty mdf.
 2. Podczas procesu cięcia płyt na odpowiednie wymiary powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem, wieńcem, zaślepką lub półką jest lekko widoczny.
 3. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do 0,8 mm.
 4. Tylną płytę montuje się za pomocą : zszywek, gwoździ lub wkrętów.
 5. „Plecy” mebla są na wysokość i szerokość mniejsze od korpusu szafki od 5mm do 10mm.
 6. Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3mm.
 7. Tolerancja wycięć ręcznych w „plecach” mebla (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.
 8. Wymiary tylnej powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 2mm+/- 2mm+/- 2mm+/- 3mm na 1mb

 

e) Frontów

 1. Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej, płyty mdf arylowanej lub malowanej, drewna, forniru, szkła i aluminium.
 2. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,5mm.
 3. Zawiasy przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna.
 4. We frontach z uchwytem wykonywane są otwory pod uchwyt w odległościach zależnych od rodzaju uchwytu z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1mm.
 5. Krawędzie okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4mm do 2mm za pomocą kleju.
 6. Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
 7. Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 4mm do 8mm mniejsze od korpusu szafki.
 8. We frontach witrynowych szkło montowane jest w zależności od typu frontu na silikon, listwy lub specjalne zaczepy do szyb.
 9. Tolerancja wycięć pod szkło we frontach witrynowych na szerokości, wysokości i przekątnej wynosi +/- 2mm.
 10. Wymiar frontów powinien mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Nazwa tolerowanej wartościTolerancja
długośćszerokośćgrubość
Wymiary gabarytowe frontów± 1 mm± 1 mm± 0,5 mm
Odchylenia do prostolinijności2,5 mm / 1 mb2,5 mm / 1 mbx
Wichrowatość2,5 mm / 1 mb2,5 mm / 1 mbx
Kąt narożnika± 2°± 2°x
Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości 900mm, od
wysokości 901mm do 2500mm, firma LIMA Meble Maciej Stępień nie gwarantuje
stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających (w
przypadku zastosowania frontów z płyty)

 

f) Blatów

 1. Blaty mogą być wykonane z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL, kompozytu, płyty laminowanej dwustronnie, kwarcytu, kamienia lub konglomeratu.
 2. Grubość blatu jest określana indywidualnie ze względu na różne materiały.
 3. Podczas procesu cięcia blatów na odpowiednie wymiary powstaje rzaz po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem, zaślepką lub drugim blatem jest lekko widoczny.
 4. Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1mm.
 5. Blaty montuje się do mebli za pomocą wkrętów których długość jest dobierana do grubości blatu.
 6. Wymiary blatów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia.
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubośćdługośćszerokośćprzekątnawichrowatość
+/- 0,5 mm+/- 2mm+/- 2mm+/- 2mm+/- 2mm na 1mb

 

2.4 Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli.

a) Warunki obserwacji i oceny wad

 1. Meble należy oglądać przy rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien znajdować się w odległości 1m od mebli, obserwując je prostopadle nieuzbrojonym okiem.

b) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad:

Rodzaj wadywidoczne podczas
obserwacji z
odległości większej
niż 1m
widoczne podczas
obserwacji z
odległości mniejszej
niż 1m
drobne wady punktowe , uszkodzenia i
wtrącenia ciał obcych
niedopuszczalnedopuszczalne
zarysowania oraz drobne uszkodzenia nie przekraczające 3mmniedopuszczalnedopuszczalne
wady liniowe krawędzi do 2mm na 1mbdopuszczalnedopuszczalne
wady liniowe krawędzi przekraczające 2mm na 1mbniedopuszczalneniedopuszczalne
plamy, smugi oraz wszelkie niedoskonałości powierzchni mebliniedopuszczalnedopuszczalne
zamaskowanie drobnych niedoskonałości
powierzchni, krawędzi, drobnych
uszkodzeń, pęknięć i zarysowań poprzez
zamalowanie wady specjalistycznym
korektorem lub woskiem do mebli
niedopuszczalnedopuszczalne
odchylenia wymiarów mieszczące się
w granicach opisu i tabelach punktu 2.3 podpunkt a, b, c, d, e, f
dopuszczalnedopuszczalne
odchylenia wymiarów nie mieszczące się
w granicach opisu i tabelach punktu 2.3 podpunkt a, b, c, d, e, f
niedopuszczalneniedopuszczalne